"نۇرلان"نى ئۆز ئىچىگە ئالغان بارىلىق مەزمۇن

نۇرلان ئۈندىدار ئەپچىسى ئەسلى كودى-ھەقسىز

نۇرلان ئۈندىدار ئەپچىسى ئەسلى كودى-ھەقسىز-Okyan

ھازىر سىلەرگە ئېلىپ كەلگىنىم ھەقلىق مەزمۇن يوللاش ئەپچىقى ،مەزمۇننى ئىلان كۈرۈش ئارقىلىق ئ...

ھەقسىز دىتالئەپچاقئەپچاق# كود# ئەپچاق

okyanokyan7ئاي بۇرۇن
2796576